Kniha

Přihlášení

Živý Hus

Nedávno tomu bylo 600 let od upálení mistra Jana Husa. V tento den jsme si připomněli odkaz, který nám Hus zanechal: "Pravda má tu zvláštnost, že čím více ji k zemi zatlačují, tím více povstává a čím více ji zastiňují, tím více září.“

Proto 6.7. proběhlo v Senátu pásmo hudebních skladeb i mluveného slova s názvem Živý Hus. Měl jsem tu čest mít záštitu nad touto akcí a přednést úvodní slovo (viz příloha).