Kniha

Přihlášení

Tisková zpráva k semináři o ochraně whistleblowerů

V pondělí 18.4.2016 se konal pod mou záštitou seminář k zákonu o ochraně oznamovatelů. Hostem byl například i Mark Worth, který představil zahraniční model ochrany whistleblowerů. Lukáš Wagenknecht, bývalý náměstek ministra financí nebo Lenka Franková členka neziskové organizace Oživení.

Byl představen návrh pana Michala Pletichy, zástupce neziskových organizací, senátní návrh zákona Libora Michálka. Věcný záměr vládního návrhu bohužel nemohl být dostatečně představen, jelikož byl poskytnut hodinu před začátkem semináře. Předběžně se jeví, že na Úřadu vlády počítají jen s minimalistickou verzí ochrany, která má být podobná jako antidiskriminačním zákoně.


Účastníci semináře se shodli na tom, že okruh oznamovaných jednání má být co nejširší, podobně jako okruh potenciálních oznamovatelů. Také je preferováno, aby ochrana oznamovatelů byla aktivní již před případným ukončením zaměstnaneckého nebo služebního poměru a aby oznamovatelé nebyli odkázáni jen na následné řízení před soudy, byť se sdíleným důkazním břemenem.

Podrobnější stanovisko naleznete ZDE

Společnou tiskovou zprávu Oživení, Nadačního fondu boje proti korupci a neziskové organizace Good Governance naleznete ZDE

V pondělí 25.4.2016 proběhla k danému tématu ještě debata na ČT 24, kde byl diskutován i protinávrh pana ministra Babiše. Záznam diskuse naleznete ZDE