Kniha

Přihlášení

Klub zatím založen nebyl

Včera jsem potenciálním členům a členkám uvažovaného Klubu pro transparentnost zaslal návrh pravidel. Klub zatím založen nebyl. Založení Klubu je totiž možné pouze tehdy, když jeho potenciální členové klub chtějí. Bohužel se zdá, že vůle ze strany některých osob zatím chybí. Hodně mě to mrzí. Učinil jsem ale maximum možného. Návrh statutu Klubu pro transparentnost řeší kompromisně všechny problémové body, které se diskutovaly již před dvěma roky.