Kniha

Přihlášení

Návrh zákona o ochraně whistleblowerů

Dne 25.9. jsem po zapracování připomínek právního odboru předložil upravený návrh senátního návrhu zákona o ochraně whistleblowerů. Úpravy byly zaměřeny zejména na podrobnější specifikaci procesního postupu při tzv. vnitřním oznámení. Návrh zákona bude projednáván na jednání pléna dne 9.10.