Knihy Libora Michálka

Má první kniha byla ohlédnutím do minulosti. Jsem přesvědčen, že je důležité pochopit, kde se staly v naší historii chyby, aby se neopakovaly v budoucnosti.

Kniha „Nová šance pro druhé století naší republiky“ je pohledem do budoucnosti. Můžeme jako národ naplnit náš potenciál nebo chcete-li poslání, pokud porozumíme tomu, jaké jsou naše silné stránky, co nás motivuje nebo co nás naopak brzdí.

Česká republika má velmi dobré ekonomické ukazatele. Počet osob HIV pozitivních v přepočtu na obyvatele máme nejnižší na světě. Patříme k bezpečným zemím s velkou mírou sociální spravedlnosti. Zvenčí jsme viděni jako kreativní národ.

Za první republiky jsme patřili do první desítky průmyslově nejvyspělejších zemí světa. Dnes se v konkurenceschopnosti pohybujeme na konci třetí desítky. Máme na to se třeba za 10 let posunout do první dvacítky? Jsem přesvědčen, že změna je možná.

Knihy jsou k zakoupení v knihkupectvích (Neo)Luxor, Pemic a Kosmas nebo k objednání na micharado@email.cz.

Nová šance

2. kniha Libora Michálka.

Pro druhé století naší republiky!

Pan Michálek je nejen finančním makléřem, ale také otcem, manželem, mužem, který byl několikrát donucen odejít ze svého zaměstnání, protože se postavil proti nepoctivosti, podvodu. Má dnes už poměrně bohatou zkušenost i v oblasti politické práce jako senátor. Jeho reflexe z této oblasti, které autor v textu zmiňuje, také nejsou nezajímavé.

Pro mě je jeho knížka pokračováním osobních postojů, ale i politické práce, když na rozdíl od „ukřivděně“ pohoršené masy, hledá s jemu vlastním zanícením, odvahou a  optimismem řešení a způsoby jak věci zlepšit.

Hledáte li na naší veřejné či politické scéně osobnosti, kterým můžete důvěřovat, ale které kromě politiky mají profesní odbornost a přitom jsou schopni z vlastního, upřímného přesvědčení a zájmu formulovat jak široké společenské problémy, tak jejich případná řešení, stejně jako ideály a cíle, pak myslím, že text takové osobnosti držíte právě v ruce.

Jan Kraus, moderátor, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci

Zničte to, nebo to zničí vás… – Modrá, nikoli zelená banka?

1. kniha Libora Michálka

S knížkou pana Michálka si užijete!

Čeká Vás „nádherná“ procházka po tom všem, o čem jste dosud spekulovali nebo si zkoušeli představit. Zahlédnete část státu zevnitř jako mašinu na okrádání spoluobčanů, kterou od borně řídí protřelí straníci – až vám možná zatrne, kam se podělo národní cítění. Na to, abychom se mohli navzájem tak odírat, jsme potřebovali demokracii? Když je klid a mír, pojďme, oloupíme se navzájem. Jan Kraus, moderátor, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci

Pohled do zákulisí financování politiky

V souvislosti s korupční kauzou ve Státním fondu životního prostředí rezignoval nejdříve ministr životního prostředí, dále policejní prezident a nakonec i nejvyšší státní zástupkyně. Zastavení podezřelých zakázek vedlo k úsporám cca 250 milionů korun, tj. 30% z plánovaných provozních výdajů, a to aniž by se sáhlo na jedinou korunu z platů zaměstnanců. Pokud by každá ze stovky největších (polo) státních institucí a firem takto snížila náklady na různé poradenské, právní, reklamní či jiné „běžné“ (potenciálně) korupční výdaje, stát by uspořil ročně 25 miliard korun.