O mně

Můj příběh

Narodil jsem se 14.12.1968 v Náchodě, o 3 roky později se mí rodiče stěhovali za prací do Přerova. Táta pracoval jako kontrolor optických zařízení v Meoptě, maminka v podniku Liaz na personálním oddělení.

V Přerově jsem chodil na základní školu s rozšířenou výukou jazyků a později na Gymnázium Jakuba Škody. Od roku 1987 jsem studoval odbornou matematiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1990 jsem se oženil se svou spolužačkou Radkou, v roce 1991 se nám narodil syn David.

Po studiích jsme se přestěhovali do Náchoda, pracoval jsem jako programátor v podniku VEBA Broumov a později jsem učil na Střední podnikatelské škole v Náchodě. V roce 1993 jsem složil makléřské zkoušky a pak jsme se stěhovali do Prahy, kde se nám narodil syn Lukáš a v roce 1999 dcera Simona.

Celý můj profesní život mě provází boj proti nekalým praktikám. V roce 1994 jsem byl vyhozen z investiční společnosti, protože jsem odmítnul provádět machinace s akciemi na burze. V roce 1996 jsem veřejně upozornil na chyby v privatizaci a musel jsem odejít z Fondu národního majetku. Od roku 1998 jsem pracoval v Komisi pro cenné papíry, kde jsem pomáhal lidem okradeným v investičních nebo podílových fondech. V České národní bance jsem přispěl k tomu, že se začal spravedlivě rozdělovat zisk mezi účastníky penzijního připojištění a akcionáře.

Veřejně známou osobností jsem se stal v roce 2010, kdy jsem jako ředitel Státního fondu životního prostředí upozornil na korupční tlaky tehdejšího ministra životního prostředí a jeho poradce. Díky mému podnětu Policii jsem přišel o místo, ale současně bylo uspořeno 250 miliónů korun. V roce 2012 jsem byl zvolen do Senátu v obvodu Prahy 2 a 3 a zaměřil jsem se na omezování prostoru pro korupci. Jsem přesvědčen, že při hospodárném používání peněz daňových poplatníků lze uspořit několik desítek miliard korun ročně a použít je efektivněji nejen v oblasti vzdělávání.

Prioritní hodnoty

FÉROVÉ JEDNÁNÍ

 mám rád, když se hraje podle pravidel, která jsou spravedlivě nastavená. Jsem–li svědkem toho, že někdo okrádá stát nebo zákazníky, snažím se takovému jednání zamezit nebo aspoň upozornit ty, kteří mají dbát na dodržování pravidel. Věřím, že férové jednání buduje důvěru a je nezbytné nejen v obchodních jednáních a při správě majetku obcí nebo státu, ale také v životě osobním.

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost považuji za hodnotu, které by měla být věnována zvláštní péče nejen v oblasti politiky. Snažil jsem se do Ústavy prosadit, aby prezident byl z výkonu své funkce odpovědný. Poté lze vyžadovat odpovědnost i u dalších veřejných funkcionářů. Narazil jsem na tvrdý odpor. Řada politiků chce dělat to, co přináší prospěch jim osobně, ale nechce za své činy nést odpovědnost.

ODVAHA

Říká se, že odvaha nespočívá v absenci strachu, ale ve schopnosti jednat strachu navzdory. Přiznám se, že když jsem na Státním fondu životního prostředí zjistil, že čistička odpadních vod v Praze má být předražena o 3 miliardy korun, měl jsem obavu o svou rodinu. Stačil by zlomek uvedené částky na to, aby někdo zajistil likvidaci mé rodiny. Věřil jsem ale, že jít proti zkorumpovanému systému je mým úkolem a spoléhal jsem na nadpřirozenou ochranu, která mě provázela i dříve.

OBĚTAVOST

Inspiruje mě biblická postava Ježíše- osobnost, která sloužila lidem, kde mohla. Moje životní zkušenost je taková, že když člověk myslí v první řadě na druhé lidi, na to, jak jim pomoci a obětuje svůj čas, své peníze i své pohodlí, naplňuje ho to radostí, elánem, uspokojením i pocitem štěstí. Upřednostňuji zájmy společnosti před svými zájmy a přeji si, aby se politika stala opravdu službou lidem.

NEZÁVISLOST

Přestože jsem byl do Senátu zvolen s podporou 3 politických stran, nejsem na těchto stranách závislý. Rozhoduji se podle svého svědomí. Posuzuji pochopitelně návrhy z různých stran a přihlížím ke konstruktivním doporučením, ať je předkládá levice nebo pravice. K hlasování ale přistupuji s nadhledem, se snahou zvýšit potenciál rozvoje nebo potřebné ochrany a s cílem posouvat se vpřed.   

SPRAVEDLNOST

Téměř celý svůj profesní život se zabývám tím, jak efektivně chránit občany, kteří jsou v nerovném postavení, ať už vůči finančním institucím, velkým finančním nebo podnikatelským skupinám nebo vůči úřadům. Snažím se, aby legislativa měla dostatek nástrojů pro ochranu těch, kteří jednají slušně a poctivě. Současně se snažím o odstranění překážek, které prosazení spravedlnosti brání.

ÚCTA

U každého člověka (i u politických oponentů) se snažím hledat v první řadě pozitivní potenciál, a to i tehdy, když je někdo ovládán svými slabostmi. Je lehké vidět na druhém nedostatky a zvláště v politice je obtížné pochválit protivníka nebo dokonce přiznat svou chybu. Já ale mám rád obtížné cesty, protože jde o způsob tréninku, jak posilovat svůj charakter. Snažím se, aby se úroveň politické kultury zvýšila. Věřím, že více úcty a méně vzájemných útoků je cestou pro změnu.   

Podporují mě

Michaela Švejdová, zakladatelka MFI

„Senátor Michálek byl jedním z mála osob, které se nám v naší nelehké cestě pomoci. Aktivně se zajímal o osvětové aktivity i konkrétní pomoc obětem. Sdílel svůj příběh i možné cesty k řešení na setkání Anti-mobbingových klubů a byl tak podporou osobám, které se této krizové situaci nacházely. Podpořil založení Mobbing Free Institutu, z.ú. a z našeho pohledu se stal jakýmsi pilířem pro neziskový sektor i experty, snažící se posunout situaci v Čechách dále k mezinárodním standardům.”

Božena Rajmanová – whistleblowerka

„Případ pana Michálka, který v roce 2010 jako ředitel na Státním fondu životního prostředí pořídil nahrávky o korupčních nabídkách, pro mne představoval jedinou oporu v mém těžkém duševním rozpoložení.”

Petra Lhotáková – whistleblowerka

„Se senátorem Michálkem jsem se seznámila na setkání antimobingového klubu na Ujaku. Velice na mně zapůsobil jeho životní příběh a pro mne byla jeho přítomnost na těchto setkání povzbuzující.”

Janusz Konieczny – projektový manažer NFPK

„Nadační fond proti korupci aktivně spolupracuje na prosazování protikorupčních zákonů a rovněž při analýze některých konkrétních závažných kauz. Představitelé fondu se zúčastnili veřejného slyšení v Senátu pořádaným Liborem Michálkem na téma ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Pan senátor by měl být pro mnohé inspirací především v tom, že se dlouhodobě drží svých zásad a hodnot, využívá své možnosti k omezení rozkrádání veřejných peněz a k ochraně odvážných osob, a není to tedy záležitost jednorázová, která by po čase vyprchala do ztracena.”

Alice Kubíčková – řídící partnerka LP Legal

„Senátor Libor Michálek dlouhodobě spolupracuje s LP Legal, advokátní kanceláří, s.r.o. (dále jako „LP Legal“), která se v rámci své činnosti specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva a šikany na pracovišti.”