Hodnoty a Vize

  • Má kniha „Nová šance pro druhé století naší republiky“ představuje perspektivu prosperity. Zabývá se mimo jiné otázkami, jak přispět k vyšší míře vzdělanosti, konkurenceschopnosti, k naplnění potenciálu, který naše země má.
  • Jan Amos Komenský napsal: „Má-li být náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li se současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostaneme kupředu.“
  • Když se posuzuje v mezinárodním měřítku např. konkurenceschopnost určitého státu (Česká republika má nyní 29. pozici) hodnotí se 12 oblastí, které ji ovlivňují. Stačí, aby jedna oblast „pokulhávala“ a už je celý potenciál „přidušený“.
  • Konkurenční prostředí např. dusí korupce. Když jsem do Senátu v roce 2012 vstupoval, naše země byla v indexu vnímání korupce na 54. místě na světě. Za posledních 6 let jsme se posunuli o 12 příček nahoru, ale stále je co zlepšovat.
  • Lepší zákony nepřijdou, pokud nebude v politice více lidí, kteří ctí hodnoty jako poctivost, odpovědnost, obětavost. První část knihy je tedy věnována hodnotám, které považuji za klíčové pro změnu atmosféry ve společnosti.
  • Na této stránce najdete několik článků, které mě při psaní knihy inspirovaly. „Abeceda hodnot a vizí“ záměrně není úplná. Možná mozaiku pohledů a postřehů máte doplnit právě VY.
  • Napište mi prosím, co považujete za důležité.